Peter Broqvist

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
peter.broqvist[AT-tecken]kemi.uu.se
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Forskningsintressen: Beräkningskemi för fasta material, ytor och katalys.

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Peter Broqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09