Jordi-Lluís Figueras

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
Jordi-Lluis.Figueras[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3316
Besöksadress:
Rum ÅNG 14264 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jordi-Lluís Figueras
Senast uppdaterad: 2021-03-09