Kristina Asker

Universitetsadjunkt i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
kristina.asker[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6803
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 1
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: onsdag 11-12

Språkverkstaden

Jag är universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk och arbetar i Språkverkstaden som riktar sig till alla studenter och doktorander på Uppsala universitet. Där har jag bland annat ansvar för språkhandledningen av studenter med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dessa studenter ger jag och två kollegor enskild handledning till. Inom ramen för mitt arbete i Språkverkstaden föreläser jag om bl.a. akademiskt skrivande, muntlig framställning och om studiestrategier för olika utbildningar samt ger språkhandledning till studenter inom en mängd utbildningar på Uppsala universitet.

På Institutionen för nordiska språk undervisar jag på delkursen "Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk" och på "Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling" inom Svenska som andraspråk B samt handleder ibland C-uppsatsstudenter i ämnet Svenska som andraspråk. För övrigt skriver jag läromedel i svenska som andraspråk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Asker
Senast uppdaterad: 2021-03-09