Erik Bengtson

Forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
erik.bengtson[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort CV

 • Disputerad i retorik, VT 2019
 • Antagen till forskarutbildning i retorik vid Uppsala universitet, ht 2011.
 • Fil. mag. i retorik, Södertörns högskola, 2008.
 • Högskoleadjunkt i retorik, Södertörns högskola, 2009-2011.
 • Brevsvarare, Regeringskansliet, 2006-2009.

Redaktörsuppdrag

(2015). Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet, (Med Frida Buhre) Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola.

Skrifter

(2019) The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-Truth. Diss. Litteraturvetenskapliga institutionen, avdelningen för retorik, Uppsala Universitet.

(2019) ”Choices that matter: On the symbolic and the non-ethical as strengths in the philosophy of symbolic forms and contemporary rhetoric” (med Mats Rosengren), Rhetorica, A Journal of the History of Rhetoric, vol 37, nr. 2, 198-206.

(2017) "An Anthropological Case for Cassirer in Rhetoric" (med Mats Rosengren), submitted to Rhetorica A Journal of the History of Rhetoric, July 2015. Accepted in February 2016.

(2017) "The Concept of Doxa in the European Reinvention of Rhetoric" I: Gutenberg, N. & Fiordo, R. (red) (2017) Rhetoric in Europe: Philosophical Issues, Rhetorik in Europa, Band 1, Berlin: Frank & Timme, s. 79-87.

(2015) ”Introduktion: Den kritiska blicken ” (med Frida Buhre), I: Bengtson, E. & Buhre, F.(red) (2014). Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet, Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola. [Under utgivning]

(2015) ”Vad är retorikvetenskap? Strömningar, utmaningar och en arbetsdefinition” , I: Bengtson, E. & Buhre, F.(red) (2015). Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet, Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola. [Under utgivning]

(2012). ”Den mytiska argumentationsbasen: Roland Barthes mytbegrepp i retorisk argumentationsteori”. Rhetorica Scandinavica (62), 38-56.

(2008). Myten som argumentationsbas – att övertyga någon som ser världen på ett annat sätt, Södertörns högskola, webbpublicerad magisteruppsats, 30hp:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-1824

(2007). Ansiktshot och ethos i tv-dueller, 2007. Södertörns högskola, kandidatuppsats, 15 hp.

Populärvetenskapliga publikationer

(2014) ”Den politiska debatten – en komplex retorisk situation” Retorikmagasinet 54.

(2014) Bengtson, E. ” De blåögda frivilligtanternas skuggvärld” Retorikmagasinet 51/52.

Konferensmedverkan

”The concept of doxa in the European reinvention of rhetoric”, vid International Conference 2013- Rhetoric in Europe, 9-13/10 2013. Universität des Saarlandes, Saarbrücken. (paper-presentation)

”Fallet intellectio – utbildning, bildning, tradition?”, vid den femte nordiska konferensen för retorikforskning, Lund 15-17 oktober 2014. (paper-presentation)

Medverkan i massmedier

Om begreppet ansvar i svensk politisk retorik. Intervjuad. Kulturnyheterna, SVT. 4 december 2014.

Om valaffischer och slutdebatten mellan toppkandidaterna i Uppsalas kommunval, Direktsänd intervju under valvaka. 24UNT (webb och lokal-tv). 14 september 2014.

Analys av slutdebatten mellan toppkandidaterna i Uppsalas kommunval. Intervjuad. Uppsala nya tidning (UNT). 12 september 2014.

Om den politiska retorikens utveckling under 1900-talet. Intervjuad. Kulturnyheterna, SVT. 10 september 2014.

Analys inför och efter utfrågning av Fredrik Reinfeldt. Direktsänt panelsamtal. 24UNT (webb och lokal-tv). 8 april 2014.

Analys av migrationsminister Tobias Billströms ”blond och blåögd”-uttalande, ett år efter skandalen. Intervju. OBS, Sveriges radio, P1. 4 april 2014.

Analys inför och efter utfrågning av Stefan Löfven. Direktsänt panelsamtal. 24UNT (webb och lokal-tv). 2 april 2014.

Forskningsintressen

Allmänna forskningsintressen

 • Semiotik
 • Politisk retorik
 • Retorisk argumentationsteori
 • Begreppshistoria
 • Ideologi/myter/doxa
 • Antik grekisk retorik
 • Digital humaniora

Särskilda forskningsintressen

 • Ernst Cassirers Philosophie der Symbolischen Formen
 • Roland Barthes semiotiska tänkande
 • Klimatretorik
 • Bruket och betydelsen av begreppet ”doxa”
 • Retorikdiskussionen hos Platon och Isokrates.
 • Maskininlärning/AI och retorisk kritik

Pågående forskning

 • The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Posttruth
 • Reason in Technopolis: Rhetorical Anthropology Today (med Mats Rosengren)
 • Machine Learning and Rhetorical Criticism (med Fredrik Wahlberg)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Bengtson
Senast uppdaterad: 2021-03-09