Kristina Sjöblom

Forskningsassistent vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
kristina.sjoblom[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1079
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag jobbar som forskningsassistent inom Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Förutom att bistå provkonstruktörerna med diverse sysslor som att föra in uppgifter i databaser (Excel och Access) och leta rätt på originaltexter, hjälper jag till med att uppdatera Uppsala elevtextkorpus. Jag assisterar även studenter och forskare med material (främst elevtexter) från vårt arkiv. Dessutom ser jag till att hålla ordning och reda på provgruppens bibliotek.

Jag jobbar sedan augusti 2011 som forskningsassistent/administratör vid gruppen för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. I min tjänst bistår jag provkonstruktörerna med diverse göromål inför, under och efter provens konstruktion. Dessutom ansvarar jag för provgruppens arkiv samt är en av de som förser studenter och forskare från Sveriges högskolor och universitet med material.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Sjöblom
Senast uppdaterad: 2021-03-09