Marcus Grahn

Universitetsadjunkt i internationell privat- och processrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Marcus.Grahn[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7149
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i internationell privat- och processrätt

Marcus Grahn commenced his legal education in 2005 and earned his primary law degree from Uppsala University in 2010. Having been admitted to the degree of Magister Juris at the University of Oxford, he returned to his alma mater for his Ph.D. studies in 2011. In 2012, he became the first Swede to successfully sit the Hague Academy's diploma examination and in 2013 he was awarded his third law degree, an LL.M., by Duke University.

* född 1985

Examina
* Jur. kand., Uppsala universitet 2010
* Magister Juris, University of Oxford 2011
* LL.M. (Magna Cum Laude), Duke University 2013

Utmärkelser
* Tilldelad Uppsalajuristernas Alumnistiftelses pris för bästa examensarbete 2009
* Diplomand (internationell privaträtt), Hague Academy of International Law 2012
* Diplomand (bästa muntliga företrädare för försvaret; internationell straffrätt), Grotius Centre for International Legal Studies / Universiteit Leiden Campus Den Haag sommarprogram i internationall straffrätt 2013 (rättegångsspel)

* Ambassadör, International Academy for Arbitration Law

Övrig juridisk utbildning
* Sommarprogram i internationell privaträtt, Hague Academy of International Law 2012-2016

* Sommarprogram i internationell straffrätt och internationella åtgärder för att motverka terrorism, T.M.C. Asser Instituut / The War Crimes Research Office, American University Washington College of Law 2013

* Sommarprogram i internationell straffrätt, Grotius Centre for International Legal Studies / Universiteit Leiden Campus Den Haag 2013

* Sommarprogram i internationell kommersiell skiljedomsrätt, International Academy for Arbitration Law, Paris 2014

*Sommarprogram i internationell kommersiell skiljeförfaranderätt, Köln Academy of Arbitration and Mediation 2015

Forskningsområde
Domstols internationella behörighet. Avhandlingsarbetet avser "The EU Rules on Civil Jurisdiction: Negative Conflicts of Jurisdiction and Related Access to Justice Challenges to EU Private International Law" och tar sin utgångspunkt i regleringarna av rätten till domstolsprövning i ICCPR, ECHR och CFR och undersöker vilka krav rätten till tillgång till domstol ställer på den internationella privat- och processrätten.

Handledare: Professor Michael Hellner (Stockholms universitet); Jur. dr. Olle Mårsäter (Uppsala universitet)

Övriga huvudsakliga intresseområden

* Internationell kommersiell skiljedomsrätt
* (Internationell) straffrätt

Undervisning

Tidigare undervisningsuppdrag (doktorand)

* Lärare på terminskurs 6 inom ramen för juristprogrammet (IP-rätt, EU-rätt, folkrätt)
* Lärare på kursen ”International Arbitration” inom ramen för masterprogrammet i internationell skiljedomsrätt (Internationell kommersiell skiljedomsrätt)
* Lärare på kursen ”Mänskliga rättigheter globalt och lokalt” inom ramen för masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid institutionen för teologi (mänskliga rättigheter)
* Handledare av examensarbeten i internationell privat- och processrätt

Nuvarande undervisningsuppdrag (adjunkt)

* Lärare på terminskurs 1 på juristprogrammet (EU- och /Europarätt samt viss konstitutionell och komparativ rätt

* Lärare på terminskurs 4 på juristprogrammet (straffrätt)

* Lärare på terminskurs 6 på juristprogrammet (Internationell privat- och processrätt)

* Lärare på Juridisk översiktskurs (JÖK) (avtalsrätt, fastighets- och nyttjanderätt, fordrings- och sakrätt, processrätt, skadeståndsrätt, och straffrätt)

* Lärare på Juridisk introduktionskurs för Lantmätare (LM-JIK) (avtalsrätt)

* Handledare av examensarbeten (folkrätt, EU-rätt och internationell privat- och processrätt)

Mentorskollegiet

Jag är sedan hösten 2014 medlem av mentorskollegiet vid Uppsala universitet och är för närvarande tillgänglig för mentorsuppdrag. Min egen undervisning bedrivs huvudsakligen med en hybridmetod bestående av PBL resp. case-metodik, men jag åtar mig mer än gärna uppdrag där adeptens undervisningsmetod skiljer sig från min egen.

Min uppgift som mentor består, som jag ser det, i att, genom ett kollegialt samtal kring såväl allmänpedagogiska som ämnesdidaktiska frågor, bistå adepten med att finna nya perspektiv på den egna undervisningen och därigenom själv finna lösningen på situationer som uppfattas som problematiska eller svåra. Fråga är således inte om att vare sig utvärdera adeptens förmåga som lärare eller överösa honom eller henne med råd, utan snarare att locka till självreflektion.

Jag åtar mig uppdrag på såväl engelska som svenska. Jag åtar mig emellertid inte uppdrag inom min egen institution utan synnerliga skäl och ber vänligen om att adepten kontaktar mig med god framförhållning. Det är vidare en fördel om adepten redan vid den initiala kontakten (kortfattat) anger varför han eller hon valt att kontakta mig samt vad han eller hon önskar få ut av mentorshandledningstillfället.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marcus Grahn
Senast uppdaterad: 2021-03-09