Paula Karlström

Stipendiehandläggare vid Studentavdelningen, Enheten för studieadministration

E-post:
paula.karlstrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6862
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Stipendiehandläggare vid Personalorganisationer, Saco-S vid Uppsala universitet

Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09