Ernesto Vargas Catalan

1:e Forskningsing (Tjänstledig) vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
ernesto.vargas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4686
Mobiltelefon:
072-9999246
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Tjänstledig:
- 2023-07-31

Kort presentation

Kemikaliesäkerhetsansvarig på Myfab Uppsala. Processutvecklare och utbildare inom våtkemi och torrsetsning- Hanterar utbildning inom kemikaliehanteringssystemet KLARA och slutgranskning av kemikalier åt institutionen för Materialvetenskap

Nyckelord: klara-administratör klara kemikaliehanteringssystem kemikalieombud plasma processingenjör

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09