Maja Bodin

Affilierad Forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
maja.bodin[AT-tecken]gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Nyckelord: reproduktiv hälsa familjeplanering graviditetsplanering genus fertility awareness reproductive decision-making

Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska, och har även en master i global hälsa. I maj 2018 disputerade jag med en tvärvetenskaplig avhandling (medicin/genus) som handlar om graviditetsplanering och fertilitet, med fokus på mäns kunskaper och tankar om reproduktion. Efter det har jag arbetat som postdok vid Malmö universitet, inom ramen för det dansk-svenska forskningssamarbetet ReproUnion 2.0. I januari 2021 började jag som postdoktor vid Centrum för medicinsk humaniora, där jag bedriver ett forskningsprojekt som handlar om föräldraskapsånger.

Min forskning handlar om familjeplanering, hälsa och fertilitet, och vilka faktorer som har betydelse för om/när personer får barn.

Här kan du läsa om mitt nuvarande projekt: https://www.idehist.uu.se/centrum-for-medicinsk-humaniora/forskning/forskningsprojektprojekt-att-angra-foraldraskapet/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maja Bodin
Senast uppdaterad: 2021-03-09