Therése Fridström Montoya

Biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Therese.F.Montoya[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2014
Mobiltelefon:
070-1679122
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Föreståndare vid Centrum för forskning om funktionshinder

E-post:
therese.f.montoya[AT-tecken]cff.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679122
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt 2015, jur. kand 2000. Socionom 1998.

Post doktor 2016-2018. Ragnar Söderbergsforskare 2018-2020. Ragnar Söderbergs biträdande lektor 2020-2024.

Forskar om betydelsen av funktionsnedsättningar hos personer i rätten; vilka människor som inkluderas respektive exkluderas från rättssystemet, ställföreträdarskap/annat stöd, sociala och mänskliga rättigheter samt sekretess. Särskilt intresserad av maktfrågor och kritiska perspektiv inom rättsvetenskapen.

Född år 1973

Docent i civilrätt 2019

Jur. dr i offentlig rätt 2015

Jur. kand. 2000
Socionom 1998

Arbetslivserfarenhet, kronologisk:
Frivårdsinspektör Västerås 1998-1999.
Handläggare försäkringskassan Västmanland 1999-2000.
Projektledare för nationellt utbildningsprojekt om god man och förvaltare för personer med utvecklingsstörning för Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) 2000-2001.
Adjunkt i socialt arbete med inriktning mot juridik vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 2001-2002
Adjunkt i rättsvetenskap vid Örebro universitet 2002-2017; tillförordnad utbildningsledare för juristprogrammet 2006-2008 samt biträdande studierektor 2008. Tjänstledig 2010-2017.

Anställd vid juridiska institutionen Uppsala universitet som doktorand 2010-2015, adjunkt och forskare 2015-2016, post doktor 2017-2018. Forskare 2019-01-01 - 2020-03-31, Ragnar Söderbergs biträdande lektor 2020-04-01-2024-03-31.

Föreståndare Centrum för forskning om funktionshinder sedan 2023-09-01.

Författare i en rad läroböcker på området juridik i socialt arbete.
Frekvent anlitad för uppdrag som extern föreläsare av myndigheter och enskilda utbildningsanordnare, framförallt avseende frågor om god man och förvaltare och om sekretess inom socialtjänsten.

Intresseområden: Famförallt personrätt i vid bemärkelse, förmynderskapsrätt och socialrätt, inklusive förvaltningsrätt och offentlighets- och sekretessfrågor. Särskilt intresserad av maktfrågor och kritiska perspektiv inom rättsvetenskapen.

Avhandlingsprojekt 2000-2015 som resulterade i avhandlingen "Leva som andra genom ställföreträdare - en rättslig och faktisk paradox".

Post doktor-projekt 2016-2018 med titeln "Stödpersoner, ställföreträdare och företrädare".

Ragnar Söderbergs-projekt i rättsvetenskap/etik tillsammans med Linus Broström, Lunds universitet, 2018-2024. Projektet med titeln "Samtycka genom annan? Om likhet inför lagen genom assisterat beslutsfattande" är tvärvetenskapligt rättsligt/etiskt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Therése Fridström Montoya
Senast uppdaterad: 2021-03-09