Therése Fridström Montoya

Biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Therese.F.Montoya[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2014
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt 2015, jur. kand 2000. Socionom 1998. Post doktor 2016-2018. Ragnar Söderbergsforskare 2018-2020. Ragnar Söderbergs biträdande lektor 2020-2024.

Forskar om betydelsen av funktionsnedsättningar hos personer i rätten; vilka människor som inkluderas respektive exkluderas från rättssystemet, ställföreträdarskap/annat stöd, sociala och mänskliga rättigheter samt sekretess. Särskilt intresserad av maktfrågor och kritiska perspektiv inom rättsvetenskapen.

Född år 1973

Jur. dr 2015

Jur. kand. 2000
Socionom 1998

Arbetslivserfarenhet, kronologisk:

Frivårdsinspektör Västerås 1998-1999.
Handläggare försäkringskassan Västmanland 1999-2000.
Projektledare för nationellt utbildningsprojekt om god man och förvaltare för personer med utvecklingsstörning för Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) 2000-2001.
Adjunkt i socialt arbete med inriktning mot juridik vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 2001-2002
Adjunkt i rättsvetenskap vid Örebro universitet 2002-2017; tillförordnad utbildningsledare för juristprogrammet 2006-2008 samt biträdande studierektor 2008. Tjänstledig 2010-2017.

Anställd vid juridiska institutionen Uppsala universitet som doktorand 2010-2015, adjunkt och forskare 2015-2016, post doktor 2017-2018. Forskare 2019-01-01 - 2020-12-31.


Frekvent anlitad för uppdrag som extern föreläsare av myndigheter och enskilda utbildningsanordnare, framförallt avseende frågor om god man och förvaltare och sekretess inom socialtjänsten, men även avseende andra rättsfrågor inom socialtjänstområdet såsom exempelvis gränsdragning mellan SoL och LSS.

Intresseområden: Famförallt personrätt i vid bemärkelse, förmynderskapsrätt och socialrätt, inklusive förvaltningsrätt och offentlighets- och sekretessfrågor. Särskilt intresserad av maktfrågor och kritiska perspektiv inom rättsvetenskapen.

Avhandlingsprojekt 2000-2015 som resulterade i avhandlingen "Leva som andra genom ställföreträdare - en rättslig och faktisk paradox".

Post doktor-projekt 2016-2018 med titeln "Stödpersoner, ställföreträdare och företrädare".

Ragnar Söderbergs-projekt i rättsvetenskap/etik tillsammans med Linus Broström 2018-2023 med titeln "Samtycka genom annan? Om likhet inför lagen genom assisterat beslutsfattande".

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Therése Fridström Montoya
Senast uppdaterad: 2021-03-09