Milena De Albuquerque Moreira

1:e Forskningsing vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
milena.moreira[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3008
Mobiltelefon:
072-9999602
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Milena De Albuquerque Moreira
Senast uppdaterad: 2021-03-09