Laleh Nayeb

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
laleh.nayeb[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är logoped, PhD. Mina intressen och expertområden är flerspråkiga barns språkutveckling, tidig upptäckt av kommunikation- och språkstörningar samt att öka kunskapen hos alla i barnets närmiljö. För närvarande implementerar jag språkscreeningen för flerspråkiga barn på BVC som jag doktorerade på.

Jag arbetar på centrala barnhälsovården med metod- och kompetensutveckling. Min kliniska del tjänstgör jag på barnspecialistmottagningen med utredningar i ett tvärprofessionellt team, OPTIMUS.

Video

Akademiska meriter: Logoped

Nyckelord: tidig identifikation språkutveckling flerspråkighet språkstörning barnhälsovård screening utvecklingsstörning logopedi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laleh Nayeb
Senast uppdaterad: 2021-03-09