Laleh Nayeb

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
laleh.nayeb[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är legitimerad logoped och doktorand. Min forskning handlar om tidig upptäckt av kommunikation- och språkstörning hos flerspråkiga på BVC samt tidig intervention. Jag utvärderar också den s.k. 3-års språkscreeningen på BVC för att se om den är lika tillförlitlig för att användas vid 2,5 år.

Mitt kliniska arbete består dels av att hålla föräldrautbildningar i syfte att göra föräldrar till barn med kommunikationsstörning, till kompetenta samtalspartner och dels metodutveckling på BVC.

Video

Akademiska meriter: Logoped

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laleh Nayeb
Senast uppdaterad: 2021-03-09