David Sköld

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
david.skold[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3560
Mobiltelefon:
070-7530996
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09