Veronica Crispin Quinonez

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
veronica.crispin[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3197
Mobiltelefon:
070-1679461
Besöksadress:
Rum 64101 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

  • Högskoleex. i fysik
  • Fil. kand. i filmvetenskap
  • Fil. dr. i matematik

Universitetslektor i matematik med ansvar för lärarutbildning vid Matematiska institutionen.

År 2006 disputerade jag vid Stockholms universitet. Därefter följde två år som vikarierande lektor vid Stockholms Universitet och KTH samt ytterligare två år som postdoktor i Italien och USA med finansiering från KVA respektive VR. I augusti 2010 började jag som universitetslektor vid Uppsala universitet.

Administration

Ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning, på Matematiska institutionen. Här kan du läsa vem du ska vända dig till med dina frågor och även hitta till de olika lärarprogrammens studieplaner.

Undervisning

Lärarprogramskurser som jag ansvarar för, dock inte alltid är lärare på, är:

Övriga uppdrag

Andra aktiviteter

Aktuellt och senaste

Språkkunskaper

  • Kronologiskt: ryska, engelska, svenska, spanska, italienska.
  • Efter nivå: ryska/svenska, engelska, italienska, spanska.

Mina intresseområden är kommutativ algebra, speciellt operationer på och egenskaper hos ideal samt algebraisk kombinatorik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Veronica Crispin Quinonez
Senast uppdaterad: 2021-03-09