Johan Boberg

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
johan.boberg[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Forskningskoordinator vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
johan.boberg[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Forskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anknutna

E-post:
johan.boberg[AT-tecken]filosofi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Johan Boberg är disputerad i teoretisk filosofi och för närvarande verksam som lektor i utbildningssociologi och forskningskoordinator vid Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Boberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09