Susanne Hetty

1:e Forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
susanne.hetty[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
072-3030614070-4250562
Mobiltelefon:
072-3030614
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet hus R3, våning
Dag Hammarskjölds väg 20
75185 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet hus R3, våning
75185 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanne Hetty
Senast uppdaterad: 2021-03-09