Monika Schmitz

Professor vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi

E-post:
monika.schmitz[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 4404
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Professor emeritus vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi

E-post:
monika.schmitz[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Monika Schmitz
Senast uppdaterad: 2021-03-09