Tomas Persson

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
tomas.persson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2461
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är universitetslektor i didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Mitt forskningsintresse inriktar sig framför allt mot hur språk används inom matematikämnet och de naturvetenskapliga ämnena och ingår i forskningsmiljöerna STOLP, Komparativ didaktik och Matematikdidaktik. Jag undervisar främst på kurser inom matematik och didaktik för grund/ämneslärare, men även på fortbildningskurser. Jag har tidigare arbetat som lärare i ca 15 år.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: science studies språkdidaktik didaktik linguistics ämnesdidaktik lärande mathematics lärarutbildning naturvetenskap language

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tomas Persson
Senast uppdaterad: 2021-03-09