Cecilia Josefsson

Biträdande universitetslektor forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Cecilia Josefsson är docent i statskunskap och anställd som forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen rör politiska institutioner och representation ur ett genusperspektiv. För närvarande arbetar hon med ett projekt om ledarskap och jämställda arbetsvillkor i Sveriges riksdag.

Mail: cecilia.josefsson@statsvet.uu.se

Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap och anställd som forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på politiska institutioner och representation med fokus på kön, i en mängd olika kontexter inklusive Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Skandinavien. I november 2020 försvarade hon sin avhandling "Adative Resistance: Power Struggles over Gender Quotas in Uruguay" som handlar om politiska eliters motstånd mot progressiva reformer och kvinnors politiska inkludering. För närvarande forskar hon om könsrelaterade arbetsvillkor och ledarskap i den svenska riksdagen. Hennes forskning har publicerats in Comparative Political Studies, Perspectives on Politics, Politics & Gender, International Political Science Review, Parliamentary Affairs, Representation, European Journal of Politics and Gender, and Public Administration.

Cecilia Josefsson's webpage

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia Josefsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09