Helena Löthman

Universitetsadjunkt i kinesiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
helena.lothman[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1486
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
enl ök per epost

Undervisning

Jag har undervisat i kinesiska på grundnivå sedan 1992, först vid Stockholms universitet, sedan 2010 här vid Uppsala universitet. Sedan HT2014 leder jag även seminarier och textläsning på avancerad nivå (se CV).

Pedagogisk grundsyn

För att lära dig något riktigt bra behövs glädje, övning, entusiasm, övning, ännu mer glädje och så lite mer övning. Efter 10 000 timmar behärskar du det!

Jag ser min uppgift som lärare att vara vägvisare till den kunskap mina studenter ska lära sig. Det är den enskilda studenten som genom att lägga ner tid och kraft gör jobbet, medan jag introducerar begrepp och grammatik, förklarar strukturer och "knuffar på i uppförsbackarna". Jag erbjuder mina studenter ett smörgåsbord av lärstrategier och studietekniker. Jag ger dem övningar och uppgifter som ibland ska lösas i grupp, ibland enskilt. Med de olika varianterna hoppas jag täcka in alla individuella studenters behov och lärsätt.

Forskning

Jag jobbar med en avhandling med arbetsnamnet "No Job - No Independence? Women On and Off the Labour Market in Beijing and Tianjin". I den undersöker jag hur kinesiska kvinnor i ett par av Kinas storstäder klarar sig socio-ekonomiskt vid arbetslöshet. Arbetet baserar sig på intervjuer jag gjort under fältarbete i Beijing och Tianjin med kvinnliga arbetare som sagts upp från statliga företag och med kvinnor som efter arbetslöshet fått ny anställning.

Mentor

Jag är medlem i mentorsnätverket sedan 2014 och tar mentorsuppdrag på svenska och engelska. Jag är mentor av två anledningar. En är att jag vill dela med mig av min erfarenhet och vara ett stöd, ett stöd som inte fanns när jag var ny som lärare vid universitetet. Den andra orsaken är att jag är nyfiken på hur andra, inom alla discipliner, lägger upp sin undervisning - jag vill helt enkelt lära mig mer, sådant som eventuellt skulle fungera bra även i min språkundervisning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Löthman
Senast uppdaterad: 2021-03-09