Birgitta Hellqvist

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
birgitta.hellqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2402
Mobiltelefon:
072-9999723
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är filosofie doktor i romanska språk, ssk. fransk språkvetensskap och universitetslektor i didaktik med inriktning mot franska. Jag är också studierektor och ansvarig för verksamheten vid FBA: https://edu.uu.se/fba. Jag har lärarlegitimation i franska och svenska och har undervisat många år i grundskolan och gymnasieskolan. Jag har också varit utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap vid UU.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Birgitta Hellqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09