Nicolaus Janos Raag

Postdoktor i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
nicolaus.raag[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1426
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

I centrum för mitt forskningsintresse står frågan vilken roll språket som kommunikationsmedel spelar och har spelat för skapandet av kulturell kontext i den sociala verklighet som vi lever i. I min doktorsavhandling undersökte jag hur substantiva sammansättningar bidrar till skapandet av kulturell betydelse inom ramen av den tidig medeltida skolan. Min aktuella forskning kretsar kring flerspråkighet, språkval, språkbruk och konstruktionen av kollektiva identiteter i 1600-talets Sverige.

Nyckelord: flerspråkighet historisk lingvistik sociolingvistik historisk filologi tysk språkvetenskap historisk sociolingvistik historisk kontaktlingvistik 1600-talet kulturlingvistik medeltidsstudier

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09