Karin Wallentin

Administrativ chef vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
karin.wallentin[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Administrativ chef vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
karin.wallentin[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 2922
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: civ.ek.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Wallentin
Senast uppdaterad: 2021-03-09