Dolly Kothawala

Forskare vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
dolly.kothawala[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2719
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

For detailed information about my research please see: https://kothawala.weebly.com and https://scholar.google.com/citations?user=1hLWKUoAAAAJ&hl=en

My research primarily focuses on ecological research questions related to the biogeochemical cycling of organic matter in freshwater and soil ecosystems, and secondly is aimed at improving drinking water quality.

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dolly Kothawala
Senast uppdaterad: 2021-03-09