Melina Malafry

Postdoktor i miljörätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
melina.malafry[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Postdoktor i klimat- och energirätt (2020-2022). Undervisar i miljörätt på Juridiska institutionen, Ångströms och SLU. Kursföreståndare för kursen Miljörätt 5 hp under VT 2021.

För närvarande forskar jag brett inom miljörättsliga energifrågor. Jag deltar i två forskningsprojekt:

  • REKO – ”Rätten, hållbar energianvändning och bevarandet av kulturvärden”. Ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av Energimyndigheten (2019–2022). Projektets hemsida: https://rekoforskning.se/

  • MEDVIND – Ett tvärvetenskapligt projekt om hållbar havsbaserad vindkraft. Finansierat av Vindval, Naturvårdsverket och Energimyndigheten (2019–2021).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Melina Malafry
Senast uppdaterad: 2021-03-09