Åsa Revenäs

Postdoktor Leg fysioterapeut vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
asa.revenas[AT-tecken]regionvastmanland.se
Telefon:
021-173000
Mobiltelefon:
072-2304853
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Kort presentation

Jag är fysioterapeut och har sedan 2010 en anställning som doktorand på sektionen för Fysioterapi, Karolinska institutet. Fokus i mitt nuvarande arbete och forskning ligger inom beteendemedicin, fysisk aktivitet, reumatoid artrit och deltagande design. Forskargrupper: Uppsala: http://www.neuro.uu.se/forskning/fysioterapi/beteendemedicin-och-fysioterapi+/ , Stockholm: http://ki.se/nvs/fysisk-aktivitet-och-halsa-vid-reumatisk-sjukdom

Vår utgångspunkt är att personer som lever med en kronisk sjukdom, så som reumatooid artrit (RA), har en kunskap och erfarenhet som kan göra sjukvårdens tjänster mer effektiva och anpassade till patienternas, eller användarnas, behov. Med den nya It-teknologin och de framtida användarnas kunskaper och erfarenheter hoppas vi kunna utveckla en evidensbaserad och beteendeinriktad webtjänst för underlättande av en fysiskt aktiv livsstil hos personer med RA.

Syftet med mitt doktorandprojekt är att studera processen och resultatet av att samskapa en beteendeinriktad webtjänst för egenvård av fysisk aktivitet vid reumatoid artrit (RA).Projektet och utvecklingsprocessen delas in i tre faser: 1) Behovsinventeringsfasen (delstudie I), 2) Kravspecifikationsfasen (delstudie II och III) och 3) Utvärderings- och valideringsfasen (delstudie IV). I alla utvecklingsfaser är användarna av den framtida webtjänsten aktivt medverkande. Kvalitativ design, aktionsforskning och en kombination av kvantitativ och kvalitativ design används. Fas 3 beräknas vara klar under våren 2014.

Disputationen är beräknad till februari 2016.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Revenäs
Senast uppdaterad: 2021-03-09