Helena Berggren

Forskningsläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
helena.berggren[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 2178
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: leg.läk inf.spec

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09