Claes Tängh Wrangel

Forskare och tillförordnad föreståndare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

E-post:
claes.wrangel[AT-tecken]cemfor.uu.se
Telefon:
018-471 2167
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Claes Tängh Wrangels forskningsintressen rör säkerhetspolitikens roll och funktion i liberala samhällen tider av komplexitet och förändring, kännetecknade av både global terrorism och klimatförändringar. Hans avhandling undersökte hopp som politiskt begrepp och teknik. Kan hopp, ofta sedd som en strategi att hantera en okänd och osäker framtid, förändra vårt behov av säkerhet och kontroll?

Projekt: (i samarbete med University of Lapland, Finland): I sitt postdok-projekt Drömmen om automatiserad neurobiologisk krigsföring: Den amerikanska militären och framtidens krig studerar Claes den amerikanska militärens satsning på neurobiologisk forskning i kombination med AI-teknologi för att motverka radikalisering till våldsbejakande extremism.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Claes Tängh Wrangel
Senast uppdaterad: 2021-03-09