Eleftheria Vasilaki

1:e Forskningsing vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Klinisk genomik Uppsala

E-post:
eleftheria.vasilaki[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09