Jenny Langwagen

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
jenny.langwagen[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 6859
Mobiltelefon:
070-4250937
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jenny Langwagen är universitetsadjunkt i didaktik och studierektor för Rektorsutbildningen.

Akademiska meriter: Lärarexamen och Masterprogram i Utbildningsvetenskap med inriktning mot Didaktik, Filosofie Magisterexamen

Under åren 2015-2020 var jag studierektor för Grundlärarprogrammen F-3 och 4-6, Ämneslärarprogrammen 7-9 och Gy samt för den Kompletterande Pedagogiska utbildningen (KPU). Under dessa år var jag även studierektor med särskilt ansvar för VFU-frågor och Handledarutbildningen, samt medlem av institutionens arbetsmiljögrupp.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Langwagen
Senast uppdaterad: 2021-03-09