Jenny Langwagen

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
jenny.langwagen[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 6859
Mobiltelefon:
070-4250937
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jenny Langwagen är Universitetsadjunkt i didaktik och studierektor för Masterprogrammet i Pedagogiskt Ledarskap samt den statliga Rektorsutbildningen, Rekryteringsutbildningen och Fortbildning för Rektorer.

Akademiska meriter: Lärarexamen och Masterprogram i Utbildningsvetenskap med inriktning mot Didaktik, Filosofie Magisterexamen

Undervisar på grund och avancerad nivå inom områden som rör frågor om ledarskap, chefskap. kvalitetsarbete, pedagogiskt ledarskap etc.

Har parallelt med att undervisa sedan 2014 varit studierektor för de flesta lärarutbildningar (F-3, 4-6, 7-9, KPU).

Mina forskningsintressen rör frågor om ledarskap, professional utveckling (PD), koppling mellan teori och praktik, styrning och organisering etc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Langwagen
Senast uppdaterad: 2021-03-09