John Morrison

Teknisk systemadministratör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Klinisk Genomik Uppsala

E-post:
john.morrison[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Telefon:
018-471 7801
Mobiltelefon:
070-4250477
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09