Görkem Pacaci

Postdoktor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
gorkem.pacaci[AT-tecken]im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

My research focuses on program synthesis, particularly applying it to Interpretable Machine Learning. This kind of machine learning aims to have transparent models that people can reason about, as opposed to opaque models built by more conventional techniques. The program synthesis techniques we apply and develop come from inductive synthesis of compositional relational logic programs, a specialized form of definite clause programs bringing algebraic properties.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Görkem Pacaci
Senast uppdaterad: 2021-03-09