Karolina Andersdotter

Bibliotekarie (Tjänstledig) vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
karolina.andersdotter[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7049
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala
Tjänstledig:
2021-07-05 - 2024-06-30

Kort presentation

Tjänstledig för forskarstudier fr.o.m 2021-07-05. Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder i Avdelningen för lärande- och forskningsstöd. Jag undervisar i informationssökning inom humaniora och utbildningsvetenskap samt i data literacy och digitala forskningsmetoder och -verktyg.

Akademiska meriter: FK (svenska språket/nordiska språk), FM (biblioteks- och informationsvetenskap), MA (digital asset and media management)

Nyckelord: bibliotekarie digital humanities crowdsourcing digital humaniora ai privacy

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karolina Andersdotter
Senast uppdaterad: 2021-03-09