Martina Möller

Projektledare (Tjänstledig) vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala
Tjänstledig:
2023-01-01 - 2023-12-31

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martina Möller
Senast uppdaterad: 2021-03-09