Andreas Orthaber

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi

E-post:
andreas.orthaber[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 7476
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Orthaber
Senast uppdaterad: 2021-03-09