Zhibin Zhang

Forskare , Docent vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
zhibin.zhang[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3146
Mobiltelefon:
070-4250820
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Group leader of Flexible Electronics and Neuromorphic Engineering (FENE), Solid-State Electronics, Department of Electrical Engineering. Current research topics include developing sensors, electronic skins, neuromorphic circuit design, artificial tactile sensory systems, printed electronic devices, thermoelectric, and machine learning for data analysis.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09