Stavros Iliadis

Affilierad Docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
stavros.iliadis[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Överläkare i Obstetrik & Gynekologi

Akademiska Sjukhuset

Senior Consultant in Obstetrics & Gynaecology

Uppsala University Hospital

PhD, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Uppsala Universitet

PhD, Department of Women's and Children's Health

Uppsala University

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stavros Iliadis
Senast uppdaterad: 2021-03-09