Josefin Lindgren

Biträdande universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
josefin.lindgren[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1282
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09