Eva Borgert

HR-generalist vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
eva.borgert[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250647
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

HR-generalist vid Ekonomisk-historiska institutionen

Mobiltelefon:
070-4250647
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09