Elin Lövestam

Universitetslektor docent programsamordnare dietistprogrammet vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
elin.lovestam[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 2329
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Nyckelord: dietetics clinical nutrition the profession of dietetics

Jag är docent i kostvetenskap, samt universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap. I min forskning är jag intresserad av frågor relaterade till dietistens kommunikation. Jag disputerade år 2015 på en avhandling om innehåll och språk i dietistens dokumentation i patientjournaler. Jag leder och koordinerar sedan 2016 den internationella studien INIS: International Nutrition Care Process Implementation Survey. I denna studie deltar forskare från 23 olika länder, och tillsammans undersöker vi användandet av en standardiserad arbetsmodell och terminologi bland dietister i olika delar av världen. I nuläget arbetar jag också tillsammans med forskare från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Sörmland i ett projekt som handlar om att utveckla personcentrerade verktyg för att följa upp behandling av patienter med risk för undernäring. Jag är också involverad i ett tvärvetenskapligt projekt där vi utforskar etiska aspekter inom kostrådgivning i primärvården.

Sedan 2023 koordinerar jag forskarskolan InSyNC, som leds av Uppsala universitet i samarbete med Umeå och Göteborgs universitet.

Jag är programsamordnare för dietistprogrammet vid Uppsala universitet och undervisar både inom dietistprogrammet och kostvetarprogrammet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Lövestam
Senast uppdaterad: 2021-03-09