Lars Malmqvist

ST-läkare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

E-post:
lars.malmqvist[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
076-3190523
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

ST-läkare inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset.

Akademiska meriter: Leg läk

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Malmqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09