Anette Hamerslag

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anette.hamerslag[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2366
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i pedagogik. Mitt arbete har inriktning mot barns deltagande och lärande i förskolans undervisning för hållbar utveckling. Jag undervisar också, främst på förskollärarprogrammet.

Nyckelord: education for sustainable development esd

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anette Hamerslag
Senast uppdaterad: 2021-03-09