Amit Patel

Forskningsingenjör vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
amit.patel[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3142
Mobiltelefon:
070-1679496
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09