Joakim Munkhammar

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
joakim.munkhammar[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3115
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

The focus of my research is on solar irradiance variability, photovoltaic power generation, transportation, electric vehicle charging and energy use in the built environment. My research is interdisciplinary but main my expertise regards developing mathematical, statistical and machine learning models for simulations and forecasting in space and time. My teaching is focused on solar energy, infrastructure and built environment energy systems.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Munkhammar
Senast uppdaterad: 2021-03-09