Tony Kenttä

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Tony.Kentta[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 5757
Mobiltelefon:
070-3000345
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Fil dr

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09