Tove Godskesen

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
tove.godskesen[AT-tecken]crb.uu.se
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Tove är sjuksköterska, forskare och docent i medicinsk etik vid Uppsala universitet. Hennes forskning bedrivs företrädesvis inom etiska frågor som rör deltagande i kliniska studier så som samtyckesprocessen, forskarens etiska utmaningar, samt hur vård och forskning bäst kan integreras i den kliniska vardagen. Tove forskar också på etiska frågor som rör palliativ vård. Hon är också ordinarie ledamot i Region Skånes etiska råd.

Akademiska meriter: leg sjuksköterska/RN, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tove Godskesen
Senast uppdaterad: 2021-03-09