Charlotte Jandér

Forskarassistent vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
charlotte.jander[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

För mer information, gå till min forskningshemsida.

Akademiska meriter: MSc

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

For more information, please see my research website.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Jandér
Senast uppdaterad: 2021-03-09