Jenny Stern

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
jenny.stern[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Leg. sjuksköterska som forskar om hälsa och levnadsvanor i samband med graviditet.

Jag är leg. sjuksköterska (2010) och disputerade (2015) i PrePreg-projektet i forskargruppen för Vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Jag har sedan tidigare en teol. kand. (2009), och en ettårig master i folkhälsa (2011). Som sjuksköterska har jag arbetat kliniskt inom geriatrisk vård.

Idag hör jag till Inst. för kvinnor och barns hälsa där jag har forskning och undervisar på timbasis. Övrig tid jobbar jag på Sophiahemmet Högskola där jag huvudsakligen undervisar på sjuksköterskeprogrammet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Stern
Senast uppdaterad: 2021-03-09