Emma Hovén

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
emma.hoven[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679630
Besöksadress:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Min forskning bedrivs framförallt inom det psyko-onkologiska forskningsfältet. Psykologisk ohälsa, psykosociala besvär, socioekonomiska konsekvenser och behov av stöd i samband med en cancerdiagnos är i fokus. Gemensamt för mina studier är att undersöka, förebygga och behandla psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emma Hovén
Senast uppdaterad: 2021-03-09