Gerrit Brandis

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylärbiologi

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
751 24 Uppsala

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi

E-post:
gerrit.brandis[AT-tecken]icm.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Nyckelord: antibiotic resistance experimental evolution bacterial genetics chromosomal organization

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gerrit Brandis
Senast uppdaterad: 2021-03-09